سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان

قوانین و مقررات سامانه نوین پیشخوان

 

اصطلاحات کاربردی:
 • آیین نامه: آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
 • اپراتور: شرکت نوین عرضه(نوین پیشخوان)
 • سازمان: سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی
 • وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
 • دستگاههای خدمات دهنده: دستگاههای اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری(مصوب (1386و شرکت های غیر دولتی و بخش خصوصی که خدمات موضوع پروانه را تأمین و پس از هماهنگیبا اپراتور جهت عرضه در اختیار دارنده پروانه قرار می‌دهند.
 • دفتر: دفتر پیشخوان خدمات شهری و یا ict روستایی.
 • پروانه: حق اعطاء شده به دارنده پروانه توسط سازمان برای راه ‏اندازی و تأسیس دفتر و ارائه خدمات موضوع پروانه در محل دفتر.
 • کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
 • مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد.
 • تعرفه: مبالغی که توسط دستگاه خدمات دهنده و سازمان تنظیم و مقررات بر اساس مقررات جاری کشور تعیین و به دفاتر برای وصول از مشتری ابلاغ می‌شود.
 • کارمزد: مبلغی که دفتر برابر قرارداد منعقد شده در زمان ارائه خدمات از مشتری به طور مستقیم دریافت خواهد کرد.
 • حق الزحمه: مبالغی که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقد شده پس از ارائه خدمات از دستگاه خدمات دهنده دریافت خواهد کرد.

موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات دولتی و غیر دولتی از طریق سامانه‌ی نوین پیشخوان بوسیله دفتر پیشخوان دولت و دفاتر ict روستایی

وظایف و تعهدات دفاتر پیشخوان و دفاتر ict روستایی:

 1. انجام خدمات به مشتریان و کلیه مسئولیت‌های مربوط به انجام خدمات بر عهده دفتر پیشخوان است.
 2. دفتر تعهد می‌نماید هرگونه مدارک دریافتی از مشتری را به جهت ارائه همان خدمت استفاده نماید.
 3. دفتر تحت هیچ شرایطی حق دریافت وجه یا وجوهی اضافه برای هر خدمت را تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، هزینه های سربار و غیره را ندارد. عدول از این شرط موجب فسخ قرارداد حاضر گردیده و دفتر مکلف است از عهده خسارات مربوطه که حسب مورد ممکن است به مشتری، شرکت نوین عرضه وارد شود، برآید.
 4. دفتر تعهد می‌نماید شئونات اسلامی، اخلاقی و عرفی را از هر حیث و جهت در رابطه با موضوع قرارداد رعایت نماید.
 5. دفتر تعهد می‌نماید که خارج از حدود این قرارداد عمل نکند و مسئولیت جبران خسارت هر تعهدی که خارج از حدود این قرارداد به نوین عرضه وارد شود به عهده اوست و نیز دفتر مسئول جبران کلیه خساراتی که در اثر عدم مراعات شرایط این قرارداد و مقررات مربوط و یا تقصیر، غفلت و یا قصور خود به مشتری به تشخیص سازمان تنظم و مقررات، وارد آید خواهد بود.
 6. دفتر تعهد می‌نماید کلیه اطلاعات مربوط به مشتریان را که در رابطه با انجام خدمات موضوع قرارداد کسب می‌نماید، محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید.
 7. “دفتر”به موجب این قرارداد تایید می‌کند که از غیر انحصاری بودن این قرارداد کاملاً آگاه است و اقرار و اعتراف می‌کند که جزء کارکنان “شرکت نوین عرضه” نمی‌باشد و “شرکت نوین عرضه” هیچگونه مسئولیتی در قبال تضمین کسب درآمد و موفقیت “دفتر” ندارد.
 8. دفتر به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد این قرارداد و یا اجرای آن را جزئاً و یا کلاً به دیگری واگذار نماید.
 9. دفتر متعهد است قبل از انجام هر خدمت مشتریان را به حدود حقوق و تکالیفی که برای خدمت مورد نظر خواهند داشت، کاملا واقف سازد.
 10. دفتر ملزم به کلیه الزامات، تعهدات و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغ شده از طرف سازمان تنظیم و مقررات و شرکت نوین عرضه می‌باشد.
 11. دفتر موظف است فرایند هر خدمت را کاملاً مطابق با فرایند آموزش دیده از طرف نوین عرضه انجام داده و تمامی‌مستندات هر خدمت را در اختیار مشتری قراردهد.
 12. دفتر باید تابع قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک مصوب شورای اسلامی، بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی و شاپرک باشد و آنها را رعایت کند.
 13. در خصوص دستگاه های پوز مربوط به خدمات نوین عرضه دفتر موظف به رعایت کلیه تعهدات پذیرندگی می‌باشد.
 14. دفتر متعهد است در خصوص انجام تبلیغات و ارائه راهنمای سرویس همچون (پخش فیزیکی بروشورها، الصاق استند و پلاکارد و برچسب و …) که توسط شرکت صورت می‌گیرد، همکاری لازم را انجام دهد.
 15. دفتر می‌تواند در صورت ناموفق بودن تراکنش از ارائه خدمات به مشتری خودداری کند. بدیهی است در صورت ارائه خدمت به مشتری و عدم دریافت وجه، خسارات بوجود آمده بر عهده دفتر است.
 16. دفتر متعهد است از پنل‌ها و دسترسی‌های که در اختیار وی قرار گرفته است صرفا برای انجام خدمات متقاضیان استفاده نماید.
 17. دفتر باید متعهد به فعال نگه داشتن ابزار پرداختی است که در اختیار دارد و در صورت تشخیص شرکت در خصوص غیرفعال بودن آن، شرکت محق است ابزار پرداخت را غیرفعال کرده و به جمع آوری آن اقدام کند. پذیرنده باید در این خصوص کمال همکاری را داشته باشد.
 18. دفتر متعهد است که نسبت به همکاری کامل با کارشناسان شرکت جهت به روز رسانی سامانه ها و پوزها اقدام نماید.
 19. دفتر متعهد است در صورت تغییر زمینه فعالیت (صنف) ، آدرس و همچنین سایر اطلاعات مندرج در قرارداد و نیز اتمام اعتبار مجوز کسب خود را در اسرع وقت به صورت کتبی به شرکت اعلام کند، در غیر این صورت شرکت حق فسخ قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.
 20. دفتر متعهد می‌شود به هیچ عنوان اطلاعات محرمانه خود مانند رمز ورود به سامانه‌ها، اطلاعات حساب و اطلاعات خود را به اشخاص ثالث و حتی پشتیبان ارائه نکند.
 21. مدیر دفتر موظف است که نسبت به دسترسی‌های جداگانه برای کارمندان خود در سامانه اقدام نماید.
 22. دفتر در خصوص سامانه‌ها، کارتخوان و … امانی دارد و موظف است بطوری که شرکت مقرر کرده است از سامانه‌ها استفاده و از دستگاه ها نگهداری کند. در صورت انجام هرگونه تعدی و تفریط از سوی دفتر، ید او به ید ضمانی تبدیل و از طریق قوانین موجود درباره امانت با مشارالیه برخورد می‌شود.
 23. دفتر موظف است حساب تأیید شده توسط بانک(تصویر حاوی اثبات حساب بانکی مالک جواز دفتر) را در فرم ثبت نام دفتر برای شرکت نوین عرضه ارسال نماید.
 24. مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری دفتر در سامانه نوین پیشخوان یا سایر خدمات مربوط در سامانه انجام می‌شود به عهدۀ مدیر دفتر خواهد بود.

حق الزحمه:

میزان حق الزحمه دفتر در خدمات دولتی با توجه به ابلاغیه های نرخ گذاری سازمان تنظیم و مقررات خواهد بود و در خدمات غیر دولتی بصورت تفکیک در هر خدمت قبل از فعالسازی آن خدمت برای دفتر اعلام خواهد شد.

 • در تمامی‌خدمات حق الزحمه دفتر بصورت تسهیم آنلاین و در حساب دفتر باتوجه به قوانین بانک مرکزی واریز خواهد شد.

مدت قرارداد

مدت این قرارداد تا تاریخ اعتبار جواز دفتر می‌باشد و در صورت پایان اعتبار جواز دفتر در صورت تمدید جواز ارائه خدمات از طریق دفتر ادامه خواهد یافت.

سایر موارد:

 1. شرکت حق دارد در صورتی که تشخیص دهد دفتر تعهدات مندرج در قرارداد را جزءاً و یا کلاً انجام نمی‌دهد، قرارداد را در هر موقع که صلاح بداند با ابلاغ اخطاریه ۱۵ روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
 2. طرفین بدینوسیله اقرار و اعلام می‌نمایند که هیچ گونه رابطه استخدامی‌بین آنان برقرار نگردیده و “دفتر” جزء کارکنان “شرکت نوین عرضه” نمی‌باشد و هیچگونه تعهد استخدامی‌برای “شرکت نوین عرضه” ایجاد نمی‌کند و با امضای این قرارداد هیچیک از حقوق و امتیازات مقرر در قانون کار از قبیل حق السمی، سنوات، بن، مرخصی، پاداش،حق اولاد، تامین اجتماعی و غیره به “دفتر” تعلق نگرفته و از شمول قانون کار و بیمه های اجتماعی خارج است و ” شرکت نوین عرضه ” هیچ گونه مسئولیتی در خصوص هیچیک از موارد فوق الذکر نخواهد داشت و به عبارت دیگر هیچ گونه رابطه کارگری و کارفرایی برقرار نمی‌باشد و لذا از این حیث موجب قرار گرفتن “دفتر” تحت شمول قانون کار نخواهد بود و “دفتر” مکلف است تا ضمن انعقاد قرارداد خویش فرمایی با سازمان تامین اجتماعی منطقه خود وظایف قانونی خود را از این نظر انجام دهد و از این بابت مسئولیتی متوجه ” شرکت نوین عرضه  ” نیست.
 3. دفتر موظف است پس از اعلام قبلی در خصوص برخی از خدمات قابل ارائه وجه الضمانی که برای آن خدمت تعیین میگردد را به نوین عرضه تحویل دهد و تعهد می‌نماید در هر زمان که نوین عرضه تقاضای تغییر و تعویض آن را بنماید، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اقدام لازم را معمول دارد.
 4. در صورت عدم تحویل وجه الضمان آن خدمت برای دفتر فعال نمی‌گردد و یا در صورت فعال بودن غیرفعال می‌شود.
 5. وجه الضمان هر کدام از خدمات پس از پایان آن خدمت و یا فسخ قرارداد و تسویه حساب فیمابین با دفتر براساس مفاد آن خدمت بخصوص از تاریخ آخرین دسترسی دفتر به سامانه‌ها نزد نوین عرضه باقی خواهد ماند و پس از خاتمه زمان تعیین شده قابل استرداد خواهد بود.
 6. در صورت عدم رعایت مفاد قرارداد و یا انجام اقداماتی از طرف دفتر که برای نوین عرضه شائبه ایجاد خسارت، یا ضرر و زیان ایجاد نماید، نوین عرضه حق دارد حق الزحمه دفتر را تا رفع شدن ابهامات به صورت کامل پرداخت ننماید.
 7. در صورت تخلف دفتر از مفاد قرارداد و نهایتاً بدهکار شدن به نوین عرضه دفتر مکلف جبران هرگونه خسارت خواهد بود.
 8. آدرس ایمیل و تلفن‌هایی که دفتر در پروفایل و یا سامانه رتبه بندی ثبت می‌کند، تنها آدرس ایمیل و تلفن‌های رسمی‌و مورد تایید دفتر است و تمام مکاتبات و پاسخ‌های نوین پیشخوان از طریق آنها صورت می‌گیرد.
 9. دفتر و نوین عرضه مکلف هستند یکدیگر را از تغییر اقامتگاه خود با قید نشانی کامل کتباً مطلع سازند.
 10. مسئولیت تأمین اینترنت، اینترانت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از سرویس نوین پیشخوان به عهدۀ دفاتر است.
 11. همه مطالب در دسترس از طریق هر یک از خدمات نوین پیشخوان، مانند متن، گرافیک، آرم، آیکون دکمه، تصاویر، ویدئوهای تصویری، موارد قابل دانلود و کپی، داده‌ها و کلیه محتوای تولید شده توسط نوین پیشخوان جزئی از اموال نوین عرضه محسوب می‏‌شود و حق استفاده و نشر تمامی‌مطالب موجود و در دسترس در انحصار نوین عرضه است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز کتبی، حق پیگرد قانونی را برای نوین عرضه محفوظ می‏‌دارد. علاوه بر این، اسامی‌خدمات قابل ارائه از طریق سامانه ایجاد شده توسط نوین عرضه و علائم تجاری ثبت شده نیز در انحصار نوین عرضه است و هرگونه استفاده با مقاصد تجاری پیگرد قانونی دارد.
 12. تمامی‌شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، نوین عرضه هیچ گونه مسئولیتی تا رفع موارد قوه قهریه ندارد.
 13. کلیه اصول و رویه‏‌های سامانه نوین پیشخوان منطبق با قوانین جمهوری اسلامی‌ایران، قانون تجارت الکترونیک و قوانین سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی است و متعاقبا دفتر نیز موظف به رعایت کلیه قوانین مرتبط با دفاتر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های نوین عرضه تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی میشود و دفتر توافق می‏‌کند که استفاده مستمر ایشان از سامانه به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.