سامانه جامع خدمات و گذرگاه دولت نوین پیشخوان، درگاه دفاتر پیشخوان

فرم درخواست سرویس دفاتر ICT روستایی

میزان حق الزحمه دفتر در خدمات دولتی با توجه به ابلاغیه های نرخ گذاری سازمان تنظیم و مقررات خواهد بود و در خدمات غیر دولتی بصورت تفکیک در هر خدمت قبل از فعالسازی آن خدمت برای دفتر اعلام خواهد شد.


تبصره۱: در تمامی خدمات حق الزحمه دفتر بصورت تسهیم آنلاین و در حساب دفتر باتوجه به قوانین بانک مرکزی واریز خواهد شد.


تبصره۲: با توجه به تسهیم آنلاین بودن حق السهم خدمات، مدیر دفتر آگاهی کامل دارد که برروی دستگاه‌های پوز نصب شده در دفتر حسابهای مختلف دولتی و غیردولتی تعریف شده است، و رضایت خود را برای تسهیم خدمات اعلام میدارد.


در صورتی که نمی‌توانید ثبت نام نمایید، لطفا با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.
86028392-91099420-88145296(021)


با احترام

دپارتمان مدیریت

ساخته شده توسط زاگما تغییر عکس